Subiectul 7 – Modulul 1: capitol 1 – Activități și Test final

Subiectul 7: Activități și Test final

Ca parte a Curriculum-ului FENCE, fiecare modul și subiect au activități de reflectare la care să participați. Vă puteți folosi experiența personală sau profesională pentru a lua notițe asupra activităților pe o foaie de hârtie individual, în perechi sau în grupuri. Activitățile includ scenarii și exerciții de reflectare pentru a ajuta la consolidarea cunoștințelor și înțelegerii subiectului.

În plus, la sfârșitul Curriculum-ului FENCE, puteți găsi și testul final. Aici, puteți încerca să vă testați înțelegerea subiectelor abordate. Întrebările includ întrebări cu răspunsuri multiple și sortare matriceală.