Subiectul 6 Modul 7: Acționați – Faceți o Schimbare!

În modulul 7, veți găsi informații despre următoarele aspecte:

 • Reflecție asupra Egalității de Gen
 • Îmbrățișarea Egalității de Gen
 • Impactul Egalității de Gen

Acest Modul își propune să:

 • Ofere idei motivaționale angajaților și managerilor acestora pentru a ajuta la combaterea discriminării la locul de muncă
 • Promoveze egalitatea de gen și diversitatea umană prin acțiuni de zi cu zi
 • Sensibilizar sobre el contexto jurídico y los derechos de los trabajadores en el lugar de trabajo
 • Afle despre organizațiile care susțin egalitatea de gen prin acțiunile și realizările lor continue

Acțiune pentru egalitatea de gen

Acțiunea este importantă în lupta pentru egalitatea de gen și atingerea echității. Ca indivizi sau în cadrul organizațiilor, toți putem întreprinde acțiuni pentru a împuternici indivizii, pentru a sprijini egalitatea de gen sau pentru a asigura un tratament echitabil prin salarii egale etc.

EXEMPLU DE ACȚIUNE:

Ziua internațională a egalității salariale 2020

DE CE?

Din cauza

 • relații de putere inegale între femei și bărbați,
 • sărăciei și a inegalităților și dezavantajelor în accesarea resurselor și oportunităților care limitează capacitățile femeilor și fetelor.
 • faptului că la nivel global, diferența de câștiguri între bărbați și femei este la aproximativ 20%

  Citiți mai multe despre acest lucru și despre alte acțiuni, în Modulul 7!

Sursa: https://www.freepik.com/

Stabilirea obiectivelor SMART

Cea mai importantă parte a acțiunii și a aducerii unor schimbări semnificative este stabilirea obiectivelor:

Obiectivele pot determina succesul sau eșecul acțiunilor viitoare.

 • Ce înseamnă stabilirea obiectivelor SMART?

– Este vorba despre o metodă, care permite formularea obiectivelor într-un mod clar.

– Acesta vizează rezultate mai rapide și directe.

Acronimul „SMART” descrie cele mai importante caracteristici ale obiectivului și reprezintă:

 • Specific
 • Measurable (Măsurabil)
 • Attainable (De atins/abordabil)
 • Relevant
 • Time-based (Încadrat în timp)

Exemplu:

Scop: A împuternici societatea să învingă inegalitatea de gen.

Folosiți o hartă mentală pentru acțiuni și exerciții și identificați progresul fiecărui pas. Scrieți rezultatele și evaluați-le pentru a măsura progresul.

Scopul va fi atins prin acces la feedback creativ, povești realiste, sfaturi motivaționale și exemple bune.
Toate instrumentele menționate mai sus sunt realizabile cu abilitățile și resursele din organizația mea.

Pentru toate aceste motive privind egalitatea de gen.

Planificarea actiunii- Un ghid pentru angajați

 • Pasul 1. Recunoașteți că se întâmplă
 • Pasul 2. Exprimați-vă
 • Pasul 3. Examinați protocolul companiei dvs.
 • Pasul 4. Anunțați angajatorul dvs.
 • Pasul 5. Ţineţi jurnal
 • Pasul 6. Obțineți Asistență Juridică
 • Pasul 7. Nu vă judecați pe voi înșivă

Stabilirea unei politici clare: dezvoltați o politică clară pentru avansare și promovare

Organizarea de antrenamente: instruire eficientă cu privire la egalitatea de gen pentru întregul personal de conducere și supraveghetori.

Acțiune corectă: luați toate reclamațiile în serios și investigați corect acțiunile.

Comunicare corectă: purtați o discuție cu persoana care face plângerea

Stabilirea unor obiective înalte: formularea unui mediu neutru de gen.

Măsurarea impactului acțiunilor de egalitate de gen

Acestea sunt elaborate în modulul 7 al programului de învățământ  FENCE.

 1. Stabilirea unui plan holistic pentru a măsura impactul egalității de gen
 2. Asigurarea că participanții provin din toate lanțurile de comandă
 3. Definirea obiectivelor, țintelor și măsurilor la construirea Planului pentru egalitatea de gen
 4. Instrumente de monitorizare și evaluare
 5. Evaluarea de bază
 6. Monitorizarea implementării

Tot materialul audio-vizual a fost accesat în mod liber de pe platformele de imagini de stoc online gratuite și/ sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă fără intenția de a încălca drepturile de autor. Dacă considerați au fost încălcate drepturile de autor, contactați-ne la adresa https://fence-project.eu/contact/ pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.