Subiectul 2 Modul 3: Identificând Discriminareași Formarea pe Egalitate de Gen

În Modulul 3, veți găsi informații despre următoarele aspecte:

 • Politici
 • Discriminare la locul de muncă
 • Strategii pentru schimbare

Acest Modul își propune să:

 • Ofere informații de bază despre politicile și drepturile de egalitate la locul de muncă.
 • Furnizeze un spațiu de reflecție asupra situațiilor de inegalitate de „intensitate scăzută” în viața noastră de zi cu zi.
 • Ofere instrumente care să susțină o schimbare pozitivă.

Informațiile privind politicile și strategiile de egalitate depășesc domeniul de aplicare al acestui modul, prin urmare, am dori să sugerăm să verificați link-urile furnizate alături de modul pentru a vă extinde cunoștințele despre conținutul afișat în modul.

Principiul egalității și nediscriminării lucrătorilor este un drept fundamental, recunoscut la nivel internațional.

Politicile UE (Uniunii Europene), pe lângă cele specifice fiecărui stat membru al UE, oferă un cadru pentru apărarea drepturilor egale. Independența economică a femeilor și egalitatea de gen au fost principiile fundamentale ale politicii UE de la Tratatul de la Roma (1957).

 • Pactul european pentru egalitatea de gen (2011 – 2020) reafirmă angajamentele UE de a elimina decalajele de gen, promovând un echilibru mai bun între viața și viața profesională pentru femei și bărbați și combatând toate formele de violență împotriva femeilor. Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 prezintă obiective de politică și acțiuni pentru a se progresa semnificative către o Europă a egalității de gen.

Principalele linii de acțiune vor fi discutate în modulul 3.

Explorând Resurse

Ca parte a acestui modul al programul de învățământ FENCE, puteți găsi informații despre principalele organisme care promovează egalitatea în:

 • CIPRU
 • GRECIA
 • ITALIA
 • ROMÂNIA
 • SPANIA
 • REGATUL UNIT

Vedeți modulul 3 pentru toate linkurile și resursele!

Subiecte principale în identificarea discriminării la locul de muncă

În ciuda progreselor considerabile care au fost făcute în ceea ce privește participarea femeilor pe piața forței de muncă, încă persistă inegalități și lacune semnificative între femei și bărbați. Unele exemple pot fi găsite aici și explicate în continuare în Modulul 3:

 • “Diferența salarială de gen în UE se ridică la 14,1% și s-a schimbat doar minim în ultimul deceniu. Înseamnă că femeile câștigă în medie cu 14,1% mai puțin pe oră decât bărbații”. (Comisia Europeană, 2018)
 • Chiar dacă a crescut în ultimele decenii, ratele de ocupare și participare a țărilor candidate la UE pentru femei sunt încă sistematic mai mici decât pentru bărbați. În plus, rata de ocupare a femeilor în statele membre ale UE este de aproximativ 67%, comparativ cu 79% pentru bărbați (Eurostat, 2018).
 • O treime dintre femeile angajate lucrau cu jumătate de normă (30%) în UE în 2018, de aproape patru ori mai mare decât rata bărbaților (8%).
 • Conform Eurofound (2013), femeile petrec 26 de ore pe săptămână în muncă neremunerată, iar bărbații petrec doar 9 ore.
 • Statisticile Eurostat (2018) arată că există un decalaj de gen în ceea ce privește întreruperea muncii din motive de îngrijire a copiilor În 2018 (UE-28), o treime dintre femeile angajate au avut o întrerupere a muncii din motive de îngrijire a copiilor. Din contră, procentul pentru bărbați este de 1,3%.
 • În Uniunea Europeană, 40-50% dintre femei au raportat o formă de hărțuire sexuală la locul de muncă.

Definiții și exemple

In termeni generali, discriminarea de gen la locul de muncă înseamnă că un angajat sau un solicitant de loc de muncă este tratat diferit din cauza sexului și/ sau genului său.

Cum putem experimenta discriminarea?

DISCRIMINARE DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ

Există discriminare directă. Este atunci când oamenii sunt tratați diferit doar din cauza sexului lor. De exemplu, în salariile și indemnizațiile lor.

Există, de asemenea, discriminare indirectă. Aceasta poate apărea atunci când femeile și bărbații sunt tratați diferit când se află într-o condiție de angajare sau de lucru care teoretic ar trebui să fie neutră.

Discriminarea directă este mai ușor de detectat și de combătut decât cea indirectă. Discriminarea indirectă este o metodă obișnuită de discriminare, evitând aparența de a face acest lucru. Această discriminare nu este întotdeauna deliberată, poate fi inconștientă.

Verificați cum să contestați stereotipurile de gen în modulul 3.

Strategii pentru schimbare - Parentalitate

Principalele strategii pentru reconciliere și parentalitate sunt axate pe:

 • Muncă flexibilă pentru angajați
 • Instruire și îndrumare privind politicile de concediu parental și proceduri pentru departamentele de resurse umane.
 • Sprijin
 • Campanii instituționale pentru conștientizarea schimbărilor cu privire la rolurile femeilor și bărbaților în familie.
 • Campanii pentru cupluri de același sex pentru a sensibiliza și a reduce discriminarea.
 • Strategiile sunt destinate femeilor, bărbaților și persoanelor LGBTQ.

Mai multe informații despre strategii pot fi găsite în Modulul 3.

Imaginea lui Ross Findon de pe Unsplash

Tot materialul audio-vizual a fost accesat în mod liber de pe platformele de imagini de stoc online gratuite și/ sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă fără intenția de a încălca drepturile de autor. Dacă considerați au fost încălcate drepturile de autor, contactați-ne la adresa https://fence-project.eu/contact/ pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.