Subiectul 1 Modul 2: Introducere în Gen și Egalitate

Sursa: Imaginea lui Sharon McCutcheon de pe Pexels

In Modulul 2, veți găsi informații despre următoarele subiecte:

 • Ce înseamnă Genul?
 • Ce este Egalitatea de Gen?
 • Istoria Egalității de Gen
 • Feminism
 • Egalitatea de gen – Unde suntem astăzi?

Acest Modul își propune să:

 • Introducă conceptul de egalitate de gen, obiectivele sale și o imagine de ansamblu asupra istoriei.
 • Introducă problemele actuale privind egalitatea de gen și inițiativele care sunt propuse pentru a lupta împotriva inegalității de gen în Europa.
 • Sensibilizeze participanții cu privire la problemele egalității de gen în diferite domenii.
 • Încurajeze creșterea competenței de gen pentru a combate prejudecățile de gen.

Gen înseamnă ‘relațiile dintre bărbați și femei, atât perceptive, cât și materiale. Genul nu este determinat biologic, ca urmare a caracteristicilor sexuale ale femeilor sau ale bărbaților, dar este construit social (FAO, 2004). Genul are o formă culturală a atributelor și comportamentelor date diferitelor sexe, care sunt clasificate ca feminine, masculine, androgine etc. Oamenii își exprimă genul prin îmbrăcăminte, aspect fizic, comportament și gesturi.  (Sex, femei și sănătate, WHO)

 • Sexul nu este identic cu genul iar genul nu se referă la sexul cuiva
 • Sexul descrie diferențele biologice dintre bărbați și femei
 • Genul este un termen sociocultural, folosit în mod tradițional pentru a distinge oamenii pe baza unei diferențe percepute între sexe (WHO, 2015).

Egalitatea de gen înseamnă că toate genurile sunt libere să urmeze orice carieră, stil de viață și abilități dorite fără discriminare. Drepturile, oportunitățile și accesul lor la societate nu diferă în funcție de sexul lor.

Egalitatea de gen este unul dintre principiile de bază a Uniunii Europene, consacrat în tratatele sale și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CFR)

Prin cercetare, egalitatea de gen poate fi definită ca un drept fundamental al omului, ceva esențial pentru a trăi într-o societate pașnică și echitabilă.

Termenul folosit din A Patra Conferință Mondială a Națiunilor Unite Privind Femeile se referă la egalitatea de gen ca o condiție prealabilă pentru dezvoltare și pace. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesar să fim concentrați și oamenii să lucreze pentru ele, copiii lor și provocările secolului XXI.

Este credința unei egalități sociale, economice și politice depline pentru femei (https://www.britannica.com/topic/feminism)

Documentat pentru prima dată în Franța în 1837.

La începutul anilor 1900 am văzut sufragiul femeilor în Regatul Unit, dar acesta evoluează mai târziu pentru a avea mai mult sens: ‘Feminism intersecțional’.

Feminismul intersecțional este modul în care femeile se confruntă cu diferite forme de discriminare bazată pe factori, precum rasa, clasa, etnia, religia și orientarea sexuală.

(UN Women: Femei din lume, uniți-vă!

Valul feminismului a fost implementat mai târziu în restul Europei.

Unde suntem astăzi și ce se poate face?

În Modulul 2, vor fi explicate următoarele aspecte ale obiectivelor de astăzi pentru egalitatea de gen:

– Strategia Egalității de Gen 2020 – 2025

– Ocuparea forței de muncă și Diferențele de remunerare

– Femeile și Munca de îngrijire

– Bugetarea de gen

– Gender Mainstreaming (Integrarea dimensiunii de gen)

Verificați Modulul 2 pentru toate aceste informații și multe altele!

Sursa: Imaginea lui Library of Congress de pe Unsplash

Tot materialul audio-vizual a fost accesat în mod liber de pe platformele de imagini de stoc online gratuite și/ sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă fără intenția de a încălca drepturile de autor. Dacă considerați au fost încălcate drepturile de autor, contactați-ne la adresa https://fence-project.eu/contact/ pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.