Capitolul 1 Prezentare Generală a Programului de învățământ FENCE

Ce se poate găsi în modulele FENCE? Programul de învățământ FENCE include o varietate de concepte și moduri diferite de a învăța despre egalitatea de gen și subiectele legate de aceasta.

De exemplu, acest program de învățământ include:

 • Fapte, indicatori, cifre privind prejudecata de gen
 • Înțelegerea originii și funcționării discriminării de gen și a stereotipurilor
 • Cadrul juridic privind promovarea egalității de gen
 • Identificarea cazurilor de discriminare de gen
 • Reflecția de sine și conștiința de sine
 • Activități de testare a cunoștințelor și înțelegerii
 • Cunoștințe, atitudini & perspective pentru promovarea egalității de gen
 • Construirea rezistenței personale și sociale față de formele de stereotipuri de gen
 • Studii de caz

Programul de învățământ FENCE se adresează celor care se străduiesc să-și îmbunătățească competența de gen și celor interesați de promovarea egalității de gen.

Proiectul se concentrează în mod special pe următoarele grupuri țintă:

 • Organisme publice
 • ONG-uri (Organizații Neguvernamentale)
 • OSC-uri (Organizaţii Societăţii Civile)
 • Organizații de emigranți
 • Organizații în Sector 3
 • Autorități locale
 • Servicii sociale

Scopul Modulului 1, ‘Modulul de Prezentare Generală’, este:

 • De a oferi o prezentare a ceea ce veți găsi în fiecare dintre modulele Programului de învățământ FENCE.
 • De a oferi o idee pe modulele viitoare:

– Introducere în Gen și Egalitate

– Identificând discriminarea la locul de muncă

– Construind o Cultură Organizaţională Pozitivă

– Luați Poziție pentru Egalitate!

– Stereotipuri și Prejudecăți de Gen

– Acționați – Faceți o Schimbare!