Despre

Conținutul proiectului

Ideea pentru FENCE a apărut în urma unei discuții despre stereotipizarea de gen, care limitează dezvoltarea talentelor înăscute și a abilităților femeilor și bărbaților, precum și experiențele lor educaționale și profesionale cât și oportunitățile de viață în general. Stereotipurile și prejudecățile de gen pot provoca atât inegalitate și tratare injustă cât și percepție personală sau socială și reflecții privind, de exemplu, trăsăturile de personalitate, comportamente în sânul familiei, ocupație și aspect fizic; cu toate discriminările și inegalitățile pe care le pot cauza femeilor. Această realitate necesită acțiuni continue și coordonate și instrumente de formare ca proces pentru a crea diferiți actori-cheie „abilități de gen” și „sensibilitate de gen.

Proiectul vizează acțiuni de sprijin și consolidare a capacităților persoanelor fizice, în principal a personalului public din cadrul autorităților locale și organelor publice, serviciilor de afaceri sociale și ONG-uri și membri ai OSC-urilor, lideri, reprezentanților care lucrează în domeniul egalității de gen sau promovării drepturilor omului.

Proiectul FENCE – Combaterea prejudecății de gen și Contribuirea la egalitatea de gen – este finanțat de Comisia Europeană, prin fonduri acordate prin intermediul programului Național Erasmus + Educație și Formare Acțiunea 2 (KA2) – Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici(Parteneriate strategice pentru educația adulților) cu număr de referință 2019-1-UK01-KA204-061999.

Obiective

Obiectivele principale ale FENCE sunt:

Realizarea unor specifici actori-cheie (persoane fizice) împuterniciți în combaterea prejudecăților de gen prin creșterea gradului de conștientizare a problemelor de egalitate de gen, consolidarea competențelor de gen, promovarea obiectivelor privind egalitatea de gen; aceste persoane fizice pot fi atât bărbați cât și femei.

Să creeze și să furnizeze produse inovatoare și instrumente de instruire – ca resurse de învățare adaptate – bazate pe metodologii de diferențiere și abordări de educație a adulților și

Să-i susținem profitând de oportunitățile oferite de TIC și digitalizând calitatea conținutului de învățare.

Rezultatele

Review Paper

“Review Paper” face parte din etapa de bază a proiectului și va fi rezultatul cercetărilor efectuate în țările participante. Acest IO1 va include informații cu privire la bunele practici în proiectele orientate spre combaterea prejudecății de gen; cercetarea privind nevoile de instruire / formare a participanților, contextul atitudinilor și percepțiilor acestora, fondul, așteptările, precum și cunoștințele lor anterioare în ceea ce privește promovarea egalității de gen. Review Paper se va baza pe cercetarea calitativă a organizațiilor partenerului.

FENCE Curriculum

Această etapă este rezultatul principal al proiectului: se bazează pe faptul că, dincolo de orice politici analizate la nivel național sau european, se referă la contextul local, iar localnicii ar trebui să se implice activ în procesurile de transmitere a practicilor de egalitate de gen în comunitățile locale
Astfel, FENCE Curriculum printr-o metodologie și structură complet nouă va educa participanții asupra egalității de gen și combaterii prejudecății de gen, pe baza cunoștințelor, experienței și nevoilor lor. În acest scop, se va construi contextul esențial pentru formarea eficientă a grupurilor țintă.

Cutia cu instrumente digitale și resurse

Consorțiul „FENCE” va proiecta, crea și implementa rezultate tehnologice corespunzătoare caracterului inovator al întregii întreprinderi. Cutia cu instrumente digitale și resurse include platforma online și aplicația mobilă, care vor fi utilizate atât ca mediu virtual de învățare, cât și ca mijloc de diseminare a proiectului.
Prin aceste contexte și componente digitale, părțile interesate vor putea fi contacta partenerii să urmărească progresul proiectului și să obțină informații despre evenimentele și seminariile viitoare în contextul proiectului. Prin secțiunea e-learning, utilizatorii vor putea accesa o gamă completă de materiale de instruire produse de echipa FENCE, inclusiv modulele online și resursele curriculumului.

Ghidul metodologic

Ghidul metodologic va oferi contextul esențial și sprijinul educatorilor adulți pentru cea mai bună exploatare a produselor, instrumentelor și materialelor FENCE. Obiectivul său principal este de a oferi orientări specifice părților interesate ale proiectului cu privire la modul de integrare a pachetului de instruire în activitățile lor și cum să-l folosească în educația adulților și în raport cu potențialul și nevoile cursanților lor.
Ghidul va include principiile de utilizare a curriculum-ului, resursele și instrumentele digitale, ghidurile pedagogice și ideile de studiu de caz. De asemenea, va include instrucțiuni pentru educatori cu privire la modul de creare a unui mediu de învățare adecvat pentru persoanele care vor fi educate și instruite prin digitalizarea procedurilor, inclusiv axe ale coaching-ului, îndrumaruri pedagogiei diferențiate pentru formatori.

Policy Book

Tuturor părților propune să prezinte și să difuzeze pe larg rezultatele obținute pe parcursul proiectului, aducând la cunoștință tuturorpărților interesate probleme legate de egalitatea de gen, lupta împotriva stereotipurilor de gen, promovarea egalității și modul de abordare a provocărilor în elaborarea politicilor la nivel național și la nivelul UE.
În general, Policy Book va include descrierea detaliată a dovezilor, concluziilor și ghidurilor pentru cercetarea ulterioară și reînnoirea practicilor existente privind egalitatea de gen. De asemeni, va include lucrări științifice suplimentare semnificative ale experților externi și colegilor, care lucrează în domeniu și va promova recomandări și scenarii de politici relative pentru factorii de decizie din UE. “