Modul 1: Modul de Prezentare Generală

Last updated: octombrie 29, 2021

Acest proiect, finanțat de Erasmus + KA2, Fighting gENder bias and Contributing (FENCE) își propune să dezvolte materiale și resurse inovatoare pentru a ajuta la combaterea prejudecății de gen prin conștientizarea egalității și competența de gen

Programul de învățământ  FENCE a fost elaborat și proiectat cu atenție pe baza rezultatelor Documentului de Revizuire, publicate ca parte a proiectului FENCE. Cercetările au fost efectuate în 6 țări din Europa. Include cercetarea trecutului, o colecție de bune practici, Acesta include 47 de participanți la focus grupuri cu potențiali beneficiari (personal administrativ, personal în materie de resurse umane, reprezentanţi de ONG- uri, organisme publice…), 41 de participanți la focus grupuri pentru părțile interesate ale FENCE (formatori și antrenori independenți, cercetători și profesori…), interviuri și un sondaj online pentru utilizatorii finali, completat de 179 de respondenți.

A fost evidențiată necesitatea anumitor subiecte; de exemplu:

  • Includerea diversității în probleme de gen,
  • Prejudecata inconștientă de gen,
  • Analiza situațiilor cotidiene,
  • Exerciții și exemple.
Imagine: Pixabay

Cercetările noastre au arătat că:

  • La locul de muncă încă există o prejudecată de gen. În sectorul sănătății și al educației tindem să vedem multe femei în roluri de predare și susținere, și un număr disproporționat de bărbați în funcții superioare ca șefi adjuncți și profesori șefi. În mod similar, în domeniul sănătății tinde să existe un număr mai mare de bărbați în funcții superioare.
  • Există multe forme de discriminare și părtinire de gen, de exemplu: diferența de remunerare între femei și bărbați, prejudecăți și stereotipuri, violența de gen, reconcilierea vieții private și a muncii, rolurile de gen, sau discriminarea de gen în grupurile vulnerabile.
  • Participanții la focus-grupuri din majoritatea țărilor au evidențiat lipsa de specializare sau absența totală a formării în domeniul egalității de gen.
  • Aceste descoperiri arată marea nevoie de formare în domeniul egalității de gen și dezvoltarea ulterioară a Programului de învățământ  FENCE.

Tot materialul audio-vizual a fost accesat în mod liber de pe platformele de imagini de stoc online gratuite și/ sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă fără intenția de a încălca drepturile de autor. Dacă considerați au fost încălcate drepturile de autor, contactați-ne la adresa https://fence-project.eu/contact/ pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.

Enrolled