Θέμα 4 Διδακτική ενότητα 5: Πάρτε θέση για την ισότητα!

Στη διδακτική ενότητα 5, θα μάθετε για τις ακόλουθες πτυχές για να λάβετε θέση για την ισότητα:

 • Καλές πρακτικές: παραδείγματα πρωτοβουλιών και εκστρατειών
 • Προώθηση ίσων ευκαιριών σε κάθε χώρα
 • Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται για ισότητα
 • «Δίκαιη» πρόσληψη υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον

Αυτή η διδακτική ενότητα στοχεύει στην:

 • Παροχή κατανόησης για σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων
 • Επισήμανση παραδειγμάτων ορθών πρακτικών και καμπανιών και προσαρμογής στο αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον
 • Βοήθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου σε ατομικό επίπεδο
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων

Παραδείγματα πρωτοβουλιών

 • Genderaction: Ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε με βάση το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της προόδου των κρατών μελών για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων.
 • Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΤΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): Συμβουλευτικό όργανο για την προώθηση της ισότητας σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Καλές πρακτικές σε κάθε χώρα εταίρο

Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες / κοινότητες

Μονογονεϊκές οικογένειες:

Mια μονογονεϊκή οικογένεια είναι μια οικογένεια που αποτελείται από έναν γονέα, ανεξαρτήτως φύλου, που ζει χωρίς σύζυγο ή σύντροφο με τουλάχιστον ένα άγαμο παιδί κάτω των 18 ετών για το οποίο έχει την πλήρη ευθύνη (ανεξάρτητα από άλλους ενήλικες).

Κοινότητα LGBTQI + [Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender, Questioning / Queer- Intersex +]:

Είναι ένα αρκτικόλεξο και αναφέρεται, συνολικά, σε άτομα που ταυτίζονται ως Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, Intersex, Queer +. Η παραπάνω ορολογία χρησιμοποιείται για τον ορισμό όλων των ατόμων εκτός των ετεροφυλόφιλων.

Ηλικιωμένες γυναίκες:

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου έχουν αποδεχθεί την ηλικία των 65 ετών για τον ορισμό του “ηλικιωμένου”. Αυτός ο ορισμός είναι σχετικός και συχνά σχετίζεται με την ηλικία κατά την οποία μπορεί κανείς να αρχίσει να λαμβάνει συνταξιοδοτικές παροχές.

Γυναίκες μετανάστες ή πρόσφυγες:

Μετανάστης είναι ένα άτομο που αλλάζει τον τόπο / τη χώρα συνήθους διαμονής του (συνήθως για οικονομικούς, επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ. λόγους). Ένας πρόσφυγας είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του λόγω πολέμων, συγκρούσεων, φόβου διώξεων, βίας ή άλλων παρόμοιων καταστάσεων.

Η διάκριση – επίσης – κατά των ανδρών είναι μια έγκυρη πραγματικότητα, η οποία αποτελεί μέρος του περιεχομένου και των θεμάτων της ενότητας και έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον.

Παράδειγμα μελέτης περίπτωσης - περισσότερα διαθέσιμα στην διδακτική ενότητα 5

Alaa Murabit (γιατρός, Καναδάς)

 • Ίδρυσε τη «Φωνή των Γυναικών της Λιβύης» σε ηλικία 21 ετών, η οποία ενισχύει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες.
 • Η ομιλία της στο TED “Τι λέει η θρησκεία μου για τις γυναίκες” έχει προβληθεί περισσότερο από τέσσερις εκατομμύρια φορές. Είναι τακτική ομιλητής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ασφάλεια χωρίς αποκλεισμούς σε όλο τον κόσμο.
 • Έχει λάβει πολλά βραβεία από οργανισμούς όπως οι Forbes, The New York Times και το Harvard Law.
 • Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου The Malala Fund, International Alert, στο Malaria No More and Women’s Global Global.

Πρόσληψη και διάκριση

Είναι σημαντικό να κοιτάξετε μέσα στον οργανισμό σας για να δείτε ασυνείδητες προκαταλήψεις και στερεότυπα ή πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε μια στρατηγική πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού. Τα παρακάτω βήματα μπορούν να βοηθήσουν.

Στην διδακτική ενότητα 5, κάθε βήμα μπορεί να βρεθεί με περισσότερες λεπτομέρειες:

 1. Αξιολόγηση της υπάρχουσας διάκρισης λόγω φύλου στον οργανισμό σας
 2. Προσαρμογή της εταιρικής σας ταυτότητας
 3. Διαμόρφωση διαφημίσεων εργασίας χωρίς τον αποκλεισμό οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας
 4. Μισθολογική κλίμακα στην περιγραφή της εργασίας
 5. Αναζήτηση διαφορετικών ατόμων σε νέες «αγορές»
 6. Ενημέρωση της προσέγγισης και αναθεώρησης των ποσοστών απόκρισης ανά φύλο

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είχε πρόσβαση ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες μετοχών και / ή YouTube και εφαρμόζει νόμους περί ορθής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://fence-project.eu/contact/  για να επιλύσετε το ζήτημα με τρόπο αποκατάστασης.