Θέμα 3 Διδακτική ενότητα 4: Ανάπτυξη μιας θετικής οργανωτικής κουλτούρας

Στη διδακτική ενότητα 4, θα βρείτε πληροφορίες και πηγές σχετικά με τις ακόλουθες πτυχές μιας θετικής οργανωτικής κουλτούρας:

 • Θετική οργανωτική κουλτούρα και ψυχολογία
 • Εφαρμογή στη πράξη

Η διδακτική ενότητα σκοπεύει να:

 • Σας βοηθήσει να δημιουργήσετε/αναπτύξετε μια θετική οργανωτική κουλτούρα
 • Σας ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους της κουλτούρας της ανισότητας
 • Εξοικειωθείτε με τις ιδέες και τις αρχές της θετικής ψυχολογίας
 • Συμβάλλει στην κατανόηση της αυτοεκτίμησης, της επικοινωνίας, της ηγεσίας, της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης, της δημιουργίας συμμαχιών και της πειθούς.

Τα εργαλεία της θετικής ψυχολογίας βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν καλλιεργώντας την αυτοεκτίμησή τους, ευνοώντας τις σχέσεις τους και αναπτύσσοντας μια καλύτερη οπτική για τη ζωή. Όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η έμφυλη ισότητα μπορεί να ευδοκιμήσει.

Η θετική ψυχολογία είναι η επιστήμη των δυνάμεων που επιτρέπει στα άτομα και τις κοινότητες να ευημερήσουν. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη, μια ζωή με νόημα και να καλλιεργήσουν τα καλύτερα προσωπικά τους χαρακτηριστικά βελτιώνοντας τις εργασιακές και ερωτικές τους εμπειρίες, αλλά και τη διασκέδασή τους.

Είναι η επιστημονική μελέτη της «καλής ζωής», ή οι θετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας που κάνουν τη ζωή πιο άξια να τη ζει κανείς. Ο ψυχολόγος Μάρτιν Σέλιγκμαν αναφέρεται στην «καλή ζωή» υποστηρίζοντας πως «χρησιμοποιώντας τα ισχυρά χαρακτηριστικά σου κάθε μέρα παράγεις αυθεντική ευτυχία και βαθιά (ηθική) ικανοποίηση».

Μια θετική οργανωτική κουλτούρα είναι απαραίτητη για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και του αισθήματος του δικαίου. Παρέχει πολυάριθμα οφέλη σε έναν οργανισμό, όπως τα εξής:

 • Καλύτερη στελέχωση: η θετική κουλτούρα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την προσέλκυση δυνητικών εργαζομένων. Η θετική κουλτούρα δίνει σε έναν οργανισμό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι άνθρωποι επιθυμούν να εργάζονται σε εταιρείες που διαθέτουν καλή φήμη από προηγούμενους και παρόντες εργαζόμενους. Ένας οργανισμός με θετική κουλτούρα θα προσελκύσει τον εργαζόμενο που είναι πρόθυμος να αντιμετωπίσει τον εργασιακό χώρο ως σπίτι του, και όχι απλά ως ένα μεταβατικό στάδιο.
 • Αφοσίωση του εργαζομένου: η θετική κουλτούρα θα βοηθήσει έναν οργανισμό να διατηρήσει τα κορυφαία ταλέντα, καθώς ευνοεί το αίσθημα αφοσίωσης των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο πιθανό να παραμείνουν σταθεροί στον χώρο εργασίας τους, όταν αισθάνονται ότι χαίρουν σωστής μεταχείρισης, και να πηγαίνουν καθημερινά στη δουλειά τους με ευχαρίστηση.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διδακτική ενότητα 4.

Η θετική ψυχολογία είναι η επιστήμη των δυνάμεων που επιτρέπει στα άτομα και τις κοινότητες να ευημερήσουν. Στηρίζεται στη πεποίθηση ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη, μια ζωή με νόημα και να καλλιεργήσουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά του εαυτού τους βελτιώνοντας τις εργασιακές και ερωτικές τους εμπειρίες, αλλά και τη διασκέδασή τους.

Είναι η επιστημονική μελέτη της «καλής ζωής», ή οι θετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας που κάνουν τη ζωή πιο άξια να τη ζει κανείς. Ο ψυχολόγος Μάρτιν Σέλιγκμαν αναφέρεται στην «καλή ζωή» ως εξής «με το να χρησιμοποιείς τα ισχυρά χαρακτηριστικά σου κάθε μέρα παράγεις αυθεντική ευτυχία και βαθιά (ηθική) ικανοποίηση»

Φωτογραφία από τον Andrea Piacquadio από το Pexels

Φωτογραφία από τον Andrea Piacquadio από το Pexels

  Τι είναι η εκπαίδευση/προετοιμασία και η καθοδήγηση;

 • Η εκπαίδευση/προετοιμασία συμβάλλει στην αποδοτικότητα και αυξάνει την πιθανότητα τα αποτελέσματα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Ενθαρρύνει την αφοσίωση και τη σε βάθος γνωριμία ενός ανθρώπου, βοηθά επίσης τους ανθρώπους να αισθάνονται πολύτιμοι, να διατηρούν το ταλέντο τους και να εξοικονομούν.
 • Η καθοδήγηση είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ανθρώπων με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Ο «μέντορας» είναι συνήθως ένα έμπειρο άτομο, που μοιράζεται τη γνώση και την εμπειρία του και συμβουλεύει ένα λιγότερο έμπειρο άτομο, τον μαθητευόμενο. Τα προγράμματα καθοδήγησης στον εργασιακό χώρο έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον δείκτη κινητικότητας και αντικατάστασης του προσωπικού, καταπολεμούν ζητήματα πολυμορφίας και βελτιώνουν την αφοσίωση των εργαζομένων.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης/προετοιμασίας είναι να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει κανείς τον εαυτό του ή κάποιον άλλον να:

 • Ξεκαθαρίσει ποια είναι η τρέχουσα, σημαντική προτεραιότητα πάνω στην οποία επιθυμεί να δουλέψει
 • Αναγνωρίσει σχετικές και ρεαλιστικές δράσεις που απευθύνονται/ανταποκρίνονται σε αυτή την προτεραιότητα
 • Να υιοθετήσει τις δράσεις αυτές στην εργασία ή στην προσωπική του ζωή
 • Να μάθει από τον στοχασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις αναγνωρισμένες δράσεις.

Η εκπαίδευση/ προετοιμασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια συζήτηση ή και να αποτελέσει μέρος ενός γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Βλέποντας το βίντεο συλλογιστείτε τις βασικές διαφορές μεταξύ μιας καλής και κακής συνομιλίας προγύμνασης

Συλλογιστείτε τις δικές σας εμπειρίες με αφορμή αυτό το παράδειγμα.

Η συμμαχία είναι ένα σύνολο ατόμων που συνεργάζεται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή σκοπού, ο οποίος με κάποιον τρόπο θα αποβεί ωφέλιμος για όλα τα μέλη της ομάδας. Επικεντρωθείτε στο πώς θα δουλέψετε όλοι μαζί προκειμένου να αποκτήσετε συνεργατική συμπεριφορά. Σκεφτείτε πώς η συνεργατική συμπεριφορά θα επηρεάσει την ισότητα των φύλων και αντίστροφα.

Πλεονεκτήματα:

 • Αύξηση πόρων
 • Δημιουργικότερες λύσεις
 • Ανάληψη ευθυνών με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας
 • Επιμερισμός του φόρτου εργασίας
 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινότητας

Συμβουλές για την οικοδόμηση συμμαχιών:

 • Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί βασικό θεμέλιο για μια θετική εργασιακή συμμαχία.
 • Αντιμετωπίστε τους συμμάχους σας ως ίσους.
 • Περάστε χρόνο με τους συμμάχους σας.
 • Επιλέξτε έξυπνα τους αντιπάλους σας.
 • Τηρείτε τις υποσχέσεις σας.
 • Επιλύστε οποιαδήποτε σύγκρουση ή διαφωνία με την πρώτη ευκαιρία.
 • Να είστε σύμμαχος.
 • Τέλος, ποτέ μην προδώσετε ένα σύμμαχο.

Συλλογιστείτε εκ νέου: Υπήρξατε ποτέ μέλος μιας συμμαχίας; Πως ήταν η εμπειρία σας;

Πηγή: Φωτογραφία από το RF._.studio από το Pexels

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είχε πρόσβαση ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες μετοχών και / ή YouTube και εφαρμόζει νόμους περί ορθής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://fence-project.eu/contact/  για να επιλύσετε το ζήτημα με τρόπο αποκατάστασης.