Θέμα 2 Διδακτική ενότητα 3: Εντοπισμός διακρίσεων στον εργασιακό χώρο

Στη διδακτική ενότητα 3 θα βρείτε πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

 • Πολιτικές ισότητας
 • Διακρίσεις στον εργασιακό χώρο
 • Στρατηγικές αλλαγής

Αυτή η διδακτική ενότητα στοχεύει:

 • Να παρουσιάσει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές ισότητας των φύλων και τα δικαιώματα στον εργασιακό χώρο.
 • Να ευνοήσει την ανάπτυξη του στοχασμού σε ήπια καθημερινά περιστατικά διακρίσεων.
 • Να προσφέρει βοηθητικά εργαλεία για μια θετική αλλαγή.

Οι πληροφορίες για τις πολιτικές και στρατηγικές ισότητας ξεπερνούν τα όρια αυτής της διδακτικής ενότητας, για αυτό θα θέλαμε να σας προτείνουμε να ανατρέξετε στους συνδέσμους που σας παρέχονται σε όλη την έκταση της ενότητας προκειμένου να διευρύνετε τις γνώσεις σας σε αυτό το θέμα.

Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και οι επιμέρους πολιτικές της κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ, προσφέρουν ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων. Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και η ισότητα των φύλων έχουν αποτελέσει θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής της ΕΕ από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957).

 • Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Ισότητα των Φύλων (2011 – 2020) επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να αμβλύνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, προωθώντας μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής – ιδιωτικής ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, καταπολεμώντας κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών.
 • Η Στρατηγική Ισότητας των Φύλων 2020-2025 παρουσιάζει στόχους πολιτικής και δράσεις για την επίτευξη σημαντικής προόδου προς μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων (προς μια Ένωση ισότητας).

Οι κύριες γραμμές της δράσης θα συζητηθούν στη διδακτική ενότητα 3.

Εξερευνώντας πηγές

Στο μέρος αυτής της διδακτικής ενότητας του FENCE, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικότερους οργανισμούς/φορείς που προωθούν την ισότητα στις χώρες:

 • Ελλάδα
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Κύπρο
 • Ρουμανία

Μεταβείτε στη διδακτική ενότητα 3 για να βρείτε όλους τους σχετικούς συνδέσμους και πηγές!

Φωτογραφία από το fotografierende στο Unsplash

Κύρια θέματα στην αναγνώριση διακρίσεων στον εργασιακό χώρο

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες και χάσματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μερικά παραδείγματα παρατίθενται εδώ και αναλύονται περαιτέρω στη διδακτική ενότητα 3.

 • Το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα στην ΕΕ βρίσκεται στο 14.1% και έχει μειωθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες κατά μέσο όρο συγκεντρώνουν 14.1% λιγότερα χρήματα ανά ώρα από τους άνδρες. (European Commission, 2018)
 • Αν και αυξημένο τις τελευταίες δεκαετίες, το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες στις υποψήφιες χώρες της ΕΕ εξακολουθεί να είναι συστηματικά χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Επιπροσθέτως, το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες των χωρών-μελών της ΕΕ είναι σχεδόν 67%, έναντι του 79% που αντιστοιχεί στους άνδρες. (Eurostat, 2018).
 • Το 1/3 των εργαζόμενων γυναικών δούλευε υπό το καθεστώς μερικής απασχόλησης (30%) στην ΕΕ το 2008, σχεδόν τέσσερις φορές το ποσοστό των ανδρών (8%).
 • Σύμφωνα με το Eurofound (2013), οι γυναίκες αφιερώνουν 26 ώρες κάθε βδομάδα σε μη αμειβόμενη εργασία, ενώ οι άνδρες αφιερώνουν αντίστοιχα μόνο 9 ώρες.
 • Τα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Eurostat (2018) δείχνουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, όταν γίνεται λόγος για αναστολή εργασίας για λόγους φροντίδας παιδιού. Το 2018 (ΕΕ-28) το 1/3 των εργαζόμενων γυναικών διέκοψαν την εργασία τους για λόγους φροντίδας παιδιού. Αντίθετα, το ποσοστό των ανδρών που έλαβαν άδεια πατρότητας ανέρχεται στο 1.3 %.
 • Στην ΕΕ το 40-50% των γυναικών έχει καταγγείλει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Ορισμοί και παραδείγματα

Σε γενικές γραμμές, η έμφυλη διάκριση στον χώρο εργασίας εκδηλώνεται όταν ένας εργαζόμενος ή υποψήφιος υπάλληλος υφίσταται διαφορετική μεταχείριση εξαιτίας του φύλου ή/ και του γένους του.

Πώς βιώνουμε τη διάκριση;

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Υπάρχει η άμεση διάκριση, όταν οι άνθρωποι υφίστανται διαφορετική μεταχείριση εξαιτίας και μόνο του φύλου τους. Για παράδειγμα, στις απολαβές και στον μισθό τους.

Υπάρχει, επίσης, η  έμμεση διάκριση. Αυτή μπορεί να εκδηλωθεί όταν γυναίκες και άνδρες υφίστανται διαφορετική μεταχείριση κατά την πρόσληψη ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ενώ θεωρητικά η αντιμετώπισή τους θα έπρεπε να είναι ουδέτερη.

Η άμεση διάκριση είναι ευκολότερο να ανιχνευθεί και να καταπολεμηθεί συγκριτικά με την έμμεση.  Η έμμεση διάκριση αποτελεί μια συνήθη μέθοδο διάκρισης, ενώ αποκρύπτει τις πραγματικές προθέσεις της. Αυτή η διάκριση δεν είναι πάντοτε συνειδητή, μπορεί να είναι και ασυνείδητη.

Ρίξτε μια ματιά στη Διδακτική Ενότητα 3 για το πώς να περιορίσετε τα έμφυλα στερεότυπα.

Στρατηγικές αλλαγής – μητρότητα/ πατρότητα (γονική ιδιότητα)

Οι κύριες στρατηγικές για την ισορροπία της γονικής ιδιότητας και της κοινωνικής ζωής επικεντρώνονται σε:

 • Ευέλικτα ωράρια για τους εργαζόμενους
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση σχετικά με τις πολιτικές της γονικής άδειας και με τις διαδικασίες/ πολιτικές που ορίζονται από τα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Υποστήριξη
 • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την αλλαγή του ρόλου των γυναικών και των ανδρών στην οικογένεια
 • Καμπάνιες για ομόφυλα ζευγάρια με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη μείωση των διακρίσεων
 • Οι στρατηγικές απευθύνονται σε γυναίκες, άνδρες και σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές θα βρείτε στη διδακτική ενότητα 3.

 

Φωτογραφία από τον Ross Findon στο Unsplash

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είχε πρόσβαση ελεύθερα από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες μετοχών και / ή YouTube και εφαρμόζει νόμους περί ορθής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://fence-project.eu/contact/  για να επιλύσετε το ζήτημα με τρόπο αποκατάστασης.