Ενότητα 1 Γενική επισκόπηση του προγράμματος FENCE

Τι περιλαμβάνουν οι διδακτικές ενότητες του FENCE; Περιλαμβάνουν μια πληθώρα από διαφορετικές απόψεις/ιδέες και τρόπους μάθησης σχετικά με την ισότητα των φύλων και άλλων συναφών θεμάτων.
Για παράδειγμα, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει:

 • γεγονότα, δείκτες, αριθμούς αναφορικά με τις έμφυλες προκαταλήψεις
 • κατανόηση της προέλευσης και της εκδήλωσης των έμφυλων διακρίσεων και στερεοτύπων
 • νομικό πλαίσιο για τη προώθηση της ισότητας των φύλων
 • αναγνώριση περιστατικών έμφυλης διάκρισης
 • αυτεπίγνωση και αυτοκριτική
 • δραστηριότητες αξιολόγησης γνώσεων και κατανόησης
 • ενημέρωση, συμπεριφορές & οπτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων
 • ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής αντίστασης απέναντι σε έμφυλα στερεότυπα
 • μελέτες περιπτώσεων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του FENCE απευθύνεται σε όσους προσπαθούν να βελτιώσουν τις ικανότητες διαχείρισης των δύο φύλων και σε όσους ενδιαφέρονται για την προώθηση της έμφυλης ισότητας.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 • Δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες
 • ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις)
 • Οργανισμούς Κοινωνικής Δράσης (CSOs)
 • Οργανισμούς Μετανάστευσης
 • Επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα
 • Τοπικές αρχές
 • Κοινωνικές υπηρεσίες

Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας 1 είναι να:

 • Παρουσιάσει τη σύνοψη του προγράμματος μαθημάτων FENCE και το περιεχόμενο κάθε διδακτικής ενότητας
 • Προσφέρει μια γενική εικόνα των ενοτήτων που θα ακολουθήσουν:

  – Εισαγωγή στο «φύλο» και την «ισότητα»
  – Εντοπισμός διακρίσεων στον εργασιακό χώρο
  – Ανάπτυξη μιας θετικής οργανωτικής κουλτούρας
  – Πάρτε θέση για την ισότητα!
  – Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις
  – Αναλάβετε δράση – Κάντε μια αλλαγή!