Φορείς

Φορείς

Community Action Dacorum

Η Community Action Dacorum είναι ένα συμβούλιο εθελοντικών υπηρεσιών για το Dacorum, μια περιοχή περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Υποστηρίζουμε την τοπική κοινότητα μέσω υπηρεσιών που φέρνουν τους ανθρώπους μαζί για να πετύχουν περισσότερα στις κοινότητές τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.
Ο κύριος ρόλος μας είναι να υποστηρίζουμε εθελοντικές οργανώσεις και κοινοτικές ομάδες στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, να παρέχουμε χρηματοδότηση και άλλες επαγγελματικές συμβουλές και να παραδώσουμε προγράμματα που υποστηρίζουν άτομα, επιχειρήσεις και κοινοτικές ομάδες.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την Κοινοτική Μεταφορά για άτομα ηλικιωμένα και ευάλωτα, το Radio Dacorum – ένα 24ωρο κοινοτικό ραδιοφωνικό σταθμό – και την Creative Learning, η οποία παρέχει μαθήματα εκμάθησης για ενήλικες με μια ευρεία ποικιλία θεμάτων από τα Αγγλικά για ομιλητές άλλων γλωσσών μέχρι θέματα υγείας και διατροφής. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Έργων συνεργάζεται με εταίρους από όλη την Ευρώπη σε προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων, με κοινωνικά θέματα, με τον εθελοντισμό και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

INOVA

Η Inova Consultancy ιδρύθηκε το 2001. Είναι μια μικρή επιχείρηση που ανήκει σε γυναίκες και ειδικεύεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργασίες για προγράμματα. Τα προγράμματα επικεντρώνονται στους τομείς του φύλου, της ποικιλομορφίας, της επαγγελματικής ανάπτυξης, των μη παραδοσιακών τομέων και της επιχειρηματικότητας. Η Inova διαθέτει ειδίκευση στην εργασία σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα και άλλους τύπους προγραμμάτων, όπως τα AMIF. Πληθώρα εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη ατόμων σχετικά με την επαγγελματική και την προσωπική τους ανάπτυξη. Η Inova ανέπτυξε επίσης την καινοτόμο μεθοδολογία του Mentoring Circles ™, η οποία αφορά συνεδρίες ομότιμων συμβούλων με έναν οργανωτή.

DOCUMENTA

H DOCUMENTA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996 με 20 χρόνια εμπειρίας και με πάνω από 70 εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες κοινωνικής ένταξης, ενεργούς αγωγής του πολίτη, ένταξης στην αγορά εργασίας, σε μεθοδολογίες εκμάθησης και καθοδήγησης, προσανατολισμένες κυρίως στη βελτίωση των δεξιοτήτων σε διαφορετικές κατευθύνσεις/στόχους: ενήλικες +45, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και γενικά ομάδες αντιμέτωπες με τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός πλήρους προγράμματος κατάρτισης / ολοκλήρωσης επέτρεψε στον οργανισμό να αναπτύξει μια τεχνογνωσία που περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και τον σχεδιασμό και την παράδοση της μάθησης τόσο στα πλαίσια της τάξης όσο και της εξ αποστάσεως για διαφορετικές ομάδες μέσω του σχεδιασμού και του καθορισμού νέων επαγγελματικών προφίλ. Ενεργή σε πολλά δίκτυα όπως το Metronet, το ITER, το SOFI, το Monneta, το European Civic Forum κ.λπ. ή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας στην Cantabria (EAPN Cantabria), ο οργανισμός αναπτύσσει ενδελεχή εργασία για την ενδυνάμωση και την ένταξη ομάδων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν.

ΞΕΝΙΟΣ ΠΟΛΙΣ

Η Ξένιος Πόλις- Πολιτισμός, Επιστήμη & Δράση (ΞΠ) είναι ένα ιδιωτικός ερευνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Λαύριο, Αθήνα. Ο γενικός σκοπός της ΞΠ είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Οι βασικοί πυλώνες της δραστηριοποίησης της ΞΠ: οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η προώθηση της ισότητας των φύλων, εγγραματισμός και εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, ο ψηφιακός πολιτισμός / κληρονομιά, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της σύνδεσης μεταξύ του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των ψηφιακών μέσων.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η CSI εργάζεται στενά για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων με κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τις συστημικές προκλήσεις δια μέσου ερευνητικών τεκμηρίων, υπερσύγχρονων ερευνών παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων, αναπτύσσοντας λύσεις λαμβάνοντας υπόψιν το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, ικανοποιούμε τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και εφαρμόζουμε αυτές τις λύσεις ενόσω διατηρούμε συνεχή επαγρύπνηση για να διασφαλιστεί η συνεχής ανατροφοδότηση. Η ομάδα αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιχειρηματίες, διαχειριστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Η CSI «περιλαμβάνει»/διαθέτει τη δυνατότητα και την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες, και να προβάλλει και να παρέχει το γόνιμο έδαφος για βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εξειδίκευσης είναι στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης έργων, των υπηρεσιών αξιολόγησης έργων, της επικύρωσης προϊόντων και των εκπαιδευτικών προσαρμογών. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι ότι διατηρούμε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και συνεχώς ενημερώνουμε τις προτάσεις μας για κοινωνικές λύσεις.

Programma Integra

Η Programma Integra είναι μια κοινωνική επιχείρηση με σκοπό την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, προκειμένου να συμβάλει στην ευημερία και την ανάπτυξη της κοινότητας.
Η Programma integra υλοποιεί την αποστολή δια μέσου:
– του σχεδιασμού περασμάτων/τρόπων κοινωνικής ένταξης. Αναπτύσσει και διεξάγει δραστηριότητες που απευθύνονται σε μετανάστες καθώς και σε αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, παρέχοντας νομική βοήθεια, προσανατολισμό στην εργασία, συμβουλευτική, μαθήματα ιταλικής γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης.
– της προώθησης της συνεργασίας, της γνώσης και της καινοτομίας μεταξύ των κοινωνικών επαγγελματιών. Παρέχει σε κοινωνικούς επαγγελματίες μαθήματα κατάρτισης και υπηρεσίες πληροφόρησης.
– της συμμετοχής της κοινωνίας στην πρόκληση ενσωμάτωσης. Προωθεί εκστρατείες ενημέρωσης και την από κοινού ευαισθητοποίηση μεταξύ των πολιτών.
– της υποστήριξης των θεσμικών οργάνων στον προγραμματισμό προγραμμάτων υψηλoύ σχεδιασμού. Προσφέρει τεχνική υποστήριξη στην τοπική αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη λογοδοσία καινοτόμων έργων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. “

Gripen Europe

Η Gripen Europe είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Mangalia της Ρουμανίας.
Ως καινοτόμο ίδρυμα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων/ υπηρεσιών με έμφαση στην έρευνα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.
Η ομάδα της Gripen Europe αποτελείται από υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες με μεγάλο ποσοστό εμπειρίας και εξαιρετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Οι κύριοι θεματικοί κύκλοι της Gripen Europe είναι η εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας
και νέα μέσα, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η πολιτιστική κληρονομιά, η επιχειρηματικότητα, τα περιβαλλοντικά θέματα.